Tester/ka

Aplikace pro online testování studentů v USA

Koho hledáme?

  - testera/ku jenž bude dělat manuální testy a psát automatizované testy (ideálně v Seleniu s PhantomJS)
  - člověka, kterého testování baví, rád testuje a který se chce učit nové věci a dále se rozvíjet
  - nadšence, který rád zkusí i další testovací techniky - UAT, Regression, Performance, Security...
  - someone who can speak English

Co budeš dělat?

  - testovat novou webovou platformu pro celonárodní zkoušky studentů v USA
  - pracovat v agilním prostředí pomocí Scrumu
  - kooperovat s českými parťáky a také s týmem a zákazníkem v USA
  - spolupracovat s Matějem, který ti pomůže k nám zapadnout a poradí ti, když si nebudeš vědět rady
  - sestavovat testovací scénáře a testovací plány s americkým kolegou a dohlížet na kvalitu produktu

Jaké to u nás je?

  - flexibilní pracovní doba bez přesčasů s home office dle potřeby
  - útulné kanceláře v areálu VŠB, žádný open space
  - firemní vzdělávání, angličtina v pracovní době, stravenky, parkování pro auto/kolo,…
  - osobní přístup, lidi nad procesy¨
  - kamarádská atmosféra a bezvadní kolegové :)
Přidej se k nám

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. jakožto správci v zaslaném životopise a formuláři pro jeho zaslání. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. pouze pro účely zařazení mé osoby do databáze uchazečů o zaměstnání po níže uvedou dobu a pro účely zasílání a oslovování mé osoby s pracovními nabídkami a informacemi o s tím spojených výběrových řízeních. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů může provádět společnost SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978, se sídlem Brno - Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“