QA

Aplikace pro sdílení RTG/CT snímků mezi lékaři

Koho hledáme?

  - člověka zaměřeného na detail a schopného myslet "out of box"
  - nadšence, kterého baví přicházet věcem na kloub a dívat se problémům na zoubek
  - kolegu, co s námi bude pracovat v Brně kousek od hlavního nádraží
  - parťáka pracujícího na plný úvazek a plyn
  - someone who can speak English fluently

Jsi náš ideální kandidát, pokud:

  - máš rozhled, zajímáš se o nové technologie a nebojíš se je zkoušet v praxi
  - umíš vytvářet automatické testy včetně úprav architektury testovacího frameworku (například Selenium)
  - ovládáš manuální testování
  - neláká Tě byrokracie a chceš dělat smysluplné projekty

Co budeš dělat?

  - akceptační testování po produkčním nasazení SW
  - ovlivňovat SW design z pozice QA a zákazníka
  - podílet se na strategii testování (test case management, frameworky, best practices, atd.)
  - můžeš se zapojit do interní QA komunity (novinky v QA, sdílení zkušeností z různých projektů)

Jaké to u nás je?

  - pohodová a neformální atmosféra
  - agilní prostředí
  - plně flexibilní pracovní doba bez přesčasů s home office dle potřeby
  - útulné kanceláře - žádný open space
  - firemní vzdělávání, angličtina v pracovní době, stravenky, parkování pro auto, kolo či koloběžku
  - možnost podívat se do USA včetně volna pro návštěvu zajímavých míst

A co projekt?

  - jedná se o zajímavý startup kluků z Ameriky, který ulehčí život lékařům i pacientům
  - jde o aplikaci sloužící ke sdílení výsledků zobrazovacích metod (rentgen, magnetická rezonance, apod.) mezi lékařskými zařízeními a pojišťovnami
Přidej se k nám

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. jakožto správci v zaslaném životopise a formuláři pro jeho zaslání. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. pouze pro účely zařazení mé osoby do databáze uchazečů o zaměstnání po níže uvedou dobu a pro účely zasílání a oslovování mé osoby s pracovními nabídkami a informacemi o s tím spojených výběrových řízeních. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů může provádět společnost SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978, se sídlem Brno - Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“