Ruby on Rails

parťák pro Whole Foods Market

Jsi náš ideální kandidát, pokud:

  - dovedeš velmi dobře komunikovat v angličtině
  - máš alespoň základní, ale komerční zkušenost s Ruby on Rails
  - umíš JavaScript nebo nějaký famework založený na JS
  - "nice to have" by byla zkušenost s Mongo DB, Bootstrap (pokud nemáš, budeš mít prostor se doučit)

Co budeš dělat?

  - vývoj nových "featur" do stávající aplikace, která běží v cloudu. Slouží jak pro farmáře, tak pro malé obchodníky až po velké obchodní řetězce
  - ty konkrétně budeš vyvíjet customizace pro koncového zákazníka, takže od něj dostaneš i přímou zpětnou vazbu
  - tím zákazníkem je světově známý řetězec Whole Foods Market
  - celý projekt je psaný v Ruby on Rails, BootStrap, MongoDB
  - pracovat ideálně na full time, popřípadě se lze domluvit i na částečním úvazku

Jaké to u nás je?

  - především pohodová atmosféra
  - přesčasy nevedeme
  - malé týmy a scrum
  - sídlo firmy v centru - kousek od autobusáku i vlakového nádraží
  - volnost, která je založená na důvěře
  - výhody malé firmy - na vše možném se dá domluvit napřímo
  - výhody firmy fungující v ČR již přes 20 let - stabilita
  - benefity jako MultiSport karta, stravenky, týden dovolené navíc... to je snad samozřejmostí
Přidej se k nám

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. jakožto správci v zaslaném životopise a formuláři pro jeho zaslání. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. pouze pro účely zařazení mé osoby do databáze uchazečů o zaměstnání po níže uvedou dobu a pro účely zasílání a oslovování mé osoby s pracovními nabídkami a informacemi o s tím spojených výběrových řízeních. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů může provádět společnost SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978, se sídlem Brno - Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“