Scrum master

Webové akreditace pro plavce v USA / Aplikace pro online testování studentů v USA

Jsi náš ideální kandidát, pokud:

  - znáš agilní principy a máš s nimi praxi
  - máš nadprůměrné komunikační schopnosti a ambici pomáhat ostatním využít svůj potenciál
  - získal jsi rozhled a analytické myšlení na vysoké škole s IT zaměřením nebo ji studuješ
  - máš předchozí praxi jako vývojář nebo tester v SW týmu
  - rád se zapojuješ do agilních komunit nebo tě baví přednášet na konferencích
  - you can speak English fluently (C1 level)

Co budeš dělat?

  - koučovat jeden až dva týmy pracující na úspěšných amerických produktech
  - organizovat a moderovat potřebné týmové diskuze a správné použití moderních způsobů vývoje
  - odstraňovat překážky v produktivitě
  - stmelovat tým, poukazovat na netriviální souvislosti, směřovat jej k novým výzvám
  - pomáhat product ownerovi se správnou komunikací požadavků a priorit
  - vyměňovat si zkušenosti s ostatními SM ve firmě
  - používat nástroje jako Jira, Confluence nebo TSF

Jaké to u nás je?

  - plně flexibilní pracovní doba bez přesčasů s home office dle potřeby
  - útulné kanceláře v areálu VŠB, žádný open space
  - firemní vzdělávání, angličtina v pracovní době, stravenky, MultiSport karta, parkování pro auto/kolo
  - osobní přístup, lidi nad procesy
  - kamarádská atmosféra a bezvadní kolegové :)
Přidej se k nám

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. jakožto správci v zaslaném životopise a formuláři pro jeho zaslání. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. pouze pro účely zařazení mé osoby do databáze uchazečů o zaměstnání po níže uvedou dobu a pro účely zasílání a oslovování mé osoby s pracovními nabídkami a informacemi o s tím spojených výběrových řízeních. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů může provádět společnost SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978, se sídlem Brno - Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“