Letní stáž

Letní stáž pro studenty IT - vývoj SW

Jsi náš ideální kandidát, pokud:

  - studuješ vysokou školu se zaměřením na IT
  - jsi ve 4. - 5. ročníku
  - neplánuješ se o prázdninách jenom válet, ale chceš dělat něco smysluplného
  - umíš nějaký programovací jazyk a OOP a chceš se zdokonalovat v programování nebo testovat SW
  - láká tě vyzkoušet si práci v týmu na reálném projektu včetně komunikace se zákazníkem z USA
  - chceš na stáž v Brně nebo Ostravě
  - you can speak English fluently (upper intermediate)

Co budeš dělat?

  - učit se od seniorů, kteří ti dají zpětnou vazbu a poradí, na co se zaměřit
  - pracovat na některém z našich projektů, např. na inteligentním řízení vzduchotechniky, nebo třeba na portále pro 10 miliónů amerických pacientů, záleží co ti bude sedět
  - zdokonalovat se v některém z rozšířených programovacích jazyků (Java, .NET, C/C++, AngularJS, Ruby,…)
  - podmínkou zapojení do letní stáže je možnost spolupráce i po skončení prázdnin (30 - 40 hodin týdně podle tvého rozvrhu)

Jaké to u nás je?

  - především pohodová atmosféra
  - plně flexibilní pracovní doba s home office dle potřeby
  - menší útulné kanceláře - open space nevedeme
  - možnost podívat se do USA včetně volna pro návštěvu zajímavých míst
  - firemní vzdělávání, angličtina v pracovní době, fotbálek a občerstvení samozřejmostí, parkování pro auto/kolo apod.
Přidej se k nám

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. jakožto správci v zaslaném životopise a formuláři pro jeho zaslání. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. pouze pro účely zařazení mé osoby do databáze uchazečů o zaměstnání po níže uvedou dobu a pro účely zasílání a oslovování mé osoby s pracovními nabídkami a informacemi o s tím spojených výběrových řízeních. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů může provádět společnost SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978, se sídlem Brno - Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“