Angular/React JS

Pomáhej vyvíjet nové léky

Koho hledáme?

  - vývojáře s komerční zkušeností s AngularJS nebo Reactem
  - člověka, kterého baví učit se nové postupy a technologie
  - zájemce o práci v Brně, kousek od hlavního nádraží
  - someone who can speak English fluently

Co budeš dělat?

  - vyvíjet FE webové aplikace Reveal pro efektivní prohledávání klinických studí pro vývoj nových léků
  - řešit prohledávání SAS, MS Office, PDF, text, obrázky, atd.
  - používat Apache Lucene, RESTful API
  - pracovat pomocí kanbanu
  - spolupracovat s Jožkou, který ti pomůže k nám zapadnout a poradí ti, když si nebudeš vědět rady

Jaké to u nás je?

  - flexibilní pracovní doba bez přesčasů s home office dle potřeby
  - útulné kanceláře - žádný open space
  - možnost podívat se do USA včetně volna pro návštěvu zajímavých míst
  - firemní vzdělávání, angličtina v pracovní době, stravenky, parkování pro auto/kolo,…
  - firemní pípa a chlaďák na akce :)
Přidej se k nám

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. jakožto správci v zaslaném životopise a formuláři pro jeho zaslání. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. pouze pro účely zařazení mé osoby do databáze uchazečů o zaměstnání po níže uvedou dobu a pro účely zasílání a oslovování mé osoby s pracovními nabídkami a informacemi o s tím spojených výběrových řízeních. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů může provádět společnost SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978, se sídlem Brno - Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“