Absolventi

Absolvent IT? Nastartuj kariéru v technologii, která tě baví

Jsi náš ideální kandidát, pokud:

  - jsi čerstvým absolvetem IT, nebo máš státnice za dveřmi
  - aktuálně přemýšlíš, jak odstartovat svoji kariéru
  - máš rozhled, zajímáš se o nové technologie a nebojíš se je zkoušet v praxi
  - chceš pracovat v Brně nebo Ostravě
  - you can speak English fluently

Co budeš dělat?

  - můžeš si vybrat technologii, ve které se chceš prakticky rozvíjet (Java, AngularJS, React, PHP, C#, C/C++, Ruby on Rails a další...)
  - můžeš si vybrat oblast projektu, která tě zajímá (zdravotnictví, LTE sítě, bankovnictví, logistika biopotravin, bezdrátové odečty vody, nebo blíž k HW - inteligentní řízení elektromotorů...)
  - zapojíš se do mezinárodního týmu a upevníš si angličtinu s rodilými mluvčími
  - zjistíš co je scrum na vlastní kůži

Jaké to u nás je?

  - především pohodová atmosféra a neřešíme zbytečné formality
  - plně flexibilní pracovní doba bez přesčasů s home office dle potřeby
  - sám si určíš pracovní dobu a její délku (30-40 hodin týdně, žádné přesčasy)
  - moderní, útulná kancelář - open space nevedeme
  - možnost podívat se do USA včetně volna pro návštěvu zajímavých míst
  - firemní vzdělávání, angličtina v pracovní době, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, parkování pro auto/kolo apod.
Přidej se k nám

„Souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. jakožto správci v zaslaném životopise a formuláři pro jeho zaslání. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji společnosti SDE Software Solutions, s.r.o. pouze pro účely zařazení mé osoby do databáze uchazečů o zaměstnání po níže uvedou dobu a pro účely zasílání a oslovování mé osoby s pracovními nabídkami a informacemi o s tím spojených výběrových řízeních. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů může provádět společnost SDE Software Solutions, s.r.o. IČ: 253 09 978, se sídlem Brno - Komárov, Dornych 90, PSČ 617 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“